MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŻYWY RÓZANIEC


"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Żywy różaniec - dziś tak popularny założyła Sługa Boża Paulina Maria Jaricot w Lyonie w 1926r. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI. Koła Żywego Różańca są wspólnotami, które pełnią misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

Każde koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca (Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).

Odmawia się jedną tajemnicę różańca przez cały miesiąc, a na comiesięcznym spotkaniu następuje zmiana tajemnicy.

W jakich intencjach modlą się osoby należące do Żywego Różańca?

W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca. Może modlić się także w specjalnej intencji danego koła.


Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Członkowie tego ruchu po wpisaniu do Księgi Żywego Różańca są zobowiązani do:

- codziennego, wiernego odmawiania i rozważania wyznaczonej tajemnicy różańcowej;

- udziału w comiesięcznym nabożeństwie połączonym ze zmianą tajemnic;

- jeśli to możliwe, uczestniczenia w październikowych nabożeństwach różańcowych;

- szerzenie czci Matki Najświętszej przez przykład własnego życia;

- odważnego stawania w obronie wiary i Kościoła.

- W przypadku śmierci kogoś z członków Żywego Różańca zalecany jest udział w jego pogrzebie i pamięć o nim w modlitwie. 

Członkowie Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny osiem razy w roku:

- w dniu przyjęcia do Żywego Różańca;

- Narodzenia Pana Jezusa; Zmartwychwstania Pańskiego;

- Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie;

- Wniebowzięcia Matki Bożej; Królowej Różańca Świętego;

- Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Ofiarowania Pańskiego. 

Odpusty można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź i Komunia Święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego i odnowienie postanowienia wiernego zachowania statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

 

Układ Różańca Świętego ogłoszony przez Papieża Jana Pawła II:
I. Tajemnice radosne - odmawia się w poniedziałki i soboty
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła - odmawia się we czwartki
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne - odmawia się we wtorki i piątki
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne - odmawia się we środy i niedziele
1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Opiekunem Kół Żywego Różańca jest ks. Prałat Jan Gargasewicz - Proboszcz parafii

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: