MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafialna wspólnota Odnowy w Duchu Świętym AGAPE

"Odnowa ... jest strumieniem łaski, odnawiającym tchnieniem Ducha dla wszystkich członków Kościoła ..."
Papież Franciszek

Powstaliśmy jako jedna z pierwszych wspólnot w naszej parafii. Spotykamy się co tydzień w czwartek o g. 18.45 według następującego harmonogramu:

  • Pierwszy czwartek miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele
  • Trzeci czwartek miesiąca - Msza Święta w kościele
  • Drugi i czwarty (ew. piąty jak jest) czwartek miesiąca - spotkanie modlitewne w salce na plebanii.

Obecnie kapłanem - opiekunem jest ks. Łukasz Trzeciak, liderem świeckim - Sława Janiszewska, a zastępcą - Zofia Czerwińska

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym powstała w 1967 roku w USA, ale w przeciwieństwie do innych ruchów i organizacji Kościoła Katolickiego nie ma konkretnej osoby założyciela. To Duch Święty pobudzał w wielu krajach różne osoby, które inicjowały wspólnoty. W latach 70. kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski. W roku 1976 zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. Dwadzieścia lat później na czuwanie do Częstochowy przyjechało ok. 200 tysięcy sympatyków ruchu.

Obecnie na świecie jest ok.120 mln członków Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Są to kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, w różnym wieku i z różnych środowisk. Łączy ich doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Chrzest w Duchu jest przemieniającym życie doświadczeniem miłości Boga Ojca, wlanej do serca człowieka przez Ducha Świętego, otrzymanego poprzez poddanie się panowaniu Jezusa Chrystusa. Przynosi to ożywienie sakramentalnego chrztu i bierzmowania, pogłębia ewangelizacyjny zapał i wyposaża osobę w charyzmaty do służby i misji.

(Chrzest w Duchu Świętym, ICCRS, część 1.1.)

Charakterystyczną cechą każdej wspólnoty modlitewnej, która utożsamia się z Odnową w Duchu Świętym, jest charyzmatyczne spotkanie modlitewne. Bez względu na liczebność grupy i jej staż spotkanie to łączy wszystkich we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga.

Jeśli:
- pragniesz bliskiej, osobistej relacji z żywym Bogiem
- czujesz, że w swoim życiu duchowym nie rozwijasz się
- wydaje ci się, że znasz Boga za mało
- straciłeś sens swojego życia
- pogubiłeś się w swoim życiu
przyjdź i spróbuj odnaleźć to wszystko we wspólnocie ludzi, którzy pragną swoją codzienność, swoje radości i smutki przeżywać razem z Bogiem!

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: