MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA


   „Ministrare” z łaciny oznacza ”służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.

   Liturgiczna Służba Ołtarza istnieje praktycznie od samego początku parafii. Aktualnie LSO w naszej parafii liczy 6 kandydatów na ministranta, 15 ministrantów (5 kandydatów na lektorów), 14 lektorów i 1 ceremoniarz. Większość z nich jest na etapie szkoły podstawowej, ale cześć to młodzież ze szkół średnich i studiujący. W Parafii również czynnie się udzielają Ojcowie Ministranci, którzy swoim doświadczeniem wspierają chłopców należących do LSO.

   Co roku wyróżnieni ministranci i lektorzy biorą udział w parafialnych kursach (ministrancki, lektorski i ceremoniarski) gdzie zdobywają nowe doświadczenia, stopnie i posługi, oraz poznają nowych kolegów z innych grup LSO.

   LSO widoczna jest w każdym dniu w tygodniu, ale przede wszystkim przygotowuje asysty liturgiczne na święta i uroczystości. Ministranci mają wyznaczone dwa obowiązkowe  terminy do służenia w tygodniu i jeden niedzielny.

   Dla ministrantów i lektorów organizowane są wycieczki, rowerowe wyprawy, ogniska i wiele innych atrakcji.

   Zbiórki dla ministrantów odbywają się w każdy piątek o godz. 1700.

   Zapraszamy także wszystkich chłopców chętnych do służenia przy Ołtarzu.

 

Króluj nam Chryste!

 

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: