MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI:

700
830
1000
1130 (Msza święta dla dzieci)
1300
1800
2000 (tylko lipiec i sierpień)

DNI POWSZEDNIE:

630
700
900
1800

 

NABOŻEŃSTWA W SANKTUARIUM
 
 

Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

     Adoracja Serca Jezusa, polegająca na przystępowaniu do sakramentu pokuty i pojednania w każdy pierwszy piątek miesiąca. W parafiach odbywa się spowiedź, często odprawia się także mszę świętą do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zazwyczaj po takiej mszy - lub przed nią - uroczyście odmawia się litanię do Najświętszego Serca.

Spowiedź pierwszopiątkowa w naszej parafii odbywa się:
- rano: 630 - 730 i 830 - 900
- wieczorem: 1700 - 1800
.


Natomiast czerwcowe nabożeństwo do Serca Pana Jezusa odprawiane jest po Mszy św. wieczornej (ok. 18.30)


 

Nabożeństwa Adwentowe

     W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Ta Msza św. nazywa się w naszym kraju tradycyjnie Mszą św. roratnią lub po prostu roratami. Roraty, adwentowe msze odprawiane przed wschodem Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adewntu, gdyz to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. W czasie odprawiania Mszy św. roratniej zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwanie - Maryję. Roraty mają nam szczególnie przypominać Maryję, gdyż to Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata Jezusa Chrystusa.

W naszej parafii Msza św. roratnia odprawiana jest od poniedziałku do piątku o godz. 1800.


 

Nabożeństwa Wielkopostne

     

Droga Krzyżowa - nabożeństwo adoracyjne, odtwarzające w sposób symboliczny drogę Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenie Go w grobie.
Odprawiana w piątki wielkopostne po Mszy św. na godz. 900 (ok. 930) i o godz. 1730Gorzkie Żale - Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. 
W naszej parafii Gorzkie Żale odprawiane są w niedzielę o godz. 1715


 

Nabożeństwa Majowe

     Majówka - nabożeństwo odprawiane w maju ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę. W niektórych regionach Polski (Dolny Śląsk, wschód Polski) nabożeństwa te odbywają się również w czerwcu (do trzeciej niedzieli czerwca) oraz we wrześniu (pierwszy tydzień września - ma to związek z nowiem Księżyca).

W naszej parafii odprawiane są w dni powszednie i niedziele po Mszy św. wieczornej (około 18.30)


Nabożeństwa Fatimskie

     Nabożeństwa fatimskie odprawiane w parafiach są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa wypowiedziane do trojga dzieci w 1917 roku nieopodal Fatimy w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu. 

W naszej parafii nabożeństwa fatimskie odprawiane są 13 każdego miesiąca od maja do października o 1800. Po Mszy z kazaniem - procesja i modlitwa różańcowa.

Nabożeństwo Różańcowe

     Modlitwy poświęcona Maryi, odmawiana zwykle w październiku po wieczornej Mszy Świętej. Nabożeństwo różańcowe składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odmawiania jednej z części różańca. W zależności od sytuacji można odmawiać jedną dziesiątkę (pomija się Zdrowaś Maryjo o przymnożenie wiary, nadziei i miłości) lub cały różaniec.

W naszej parafii nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w październiku codziennie o 1730


Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca - Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

WPROWADZENIE

1. Wielka obietnica

     Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925r. Objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

     Dzieciątko powiedziało:
"Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał."

     Maryja powiedziała:
"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia."


2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

     Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

- Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
- Przeciw Jej Dziewictwu,
- Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
- Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
- Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.


WARUNKI:

Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 3 - Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.

W naszej parafii odprawiane od listopada do kwietnia w pierwszą sobotę o godz. 830.


Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy     

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest to nabożeństwo zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej lub prywatnej modlitwie przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w obranym dniu tygodnia, którego celem jest dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi.

W naszej parafii odprawiana w każdą środę o godz. 1800.


 

Nowenna do Świętego Józefa

 Nowenna do świętego Józefa to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.

W naszej parafii odprawiana w każdy wtorek o godz. 1800.

 


Adoracja Najświętszego Sakramentu  

Codzienne w kaplicy adoracji, godz. 630 - 1830.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

W każdy czwartek o godz. 1800.

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: