MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAGNIFICATWspólnota wyłoniła się z Odnowy w Duchu Świętym Agape 1 lutego 2013 r.

Jej pełna nazwa to Wspólnota wielbiąca Słowo Boże Magnificat im. Matki Bożej Królowej Anielskiej przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu – Podzamczu. Imię wspólnoty jest więc pięknym przykładem ukochania i wsłuchiwania się w Słowo Boże przez Maryję.

Wielokrotnie wyjeżdżaliśmy na wspólną modlitwę czy na rekolekcje charyzmatyczne lub ignacjańskie - diecezjalne i ogólnopolskie. Spotykamy się co tydzień w piątki po wieczornej mszy świętej: w pierwszy i trzeci piątek – adoracja Pana Jezusa i rozważanie Słowa Bożego (medytacja), w pozostałe piątki – wspólna modlitwa, dzielenie się Słowem, lectio divina. W formacji poznajemy m.in. dokumenty Kościoła.

Od 1 września 2022 r. duchową opiekę nad naszą wspólnotą sprawuje ks. Łukasz Trzeciak

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: