MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W ŚWIDNICY


Celem Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego jest troska o powołania kapłańskie i ich rozwój. Przejawem tej troski jest współpraca jest współpraca Towarzystwa z Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, niesienie mu pomocy duchowej a także materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnej z nauką Kościoła katolickiego.

Osoba, która zdecydowała się zapisać do Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy wybiera sobie formę i częstotliwość modlitwy oraz duchowego wspierania danego alumna. Przystępując do Towarzystwa każdy powinien być odpowiedzialny za duchowe towarzyszenie alumnowi. 

 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium w Świdnicy deklarują:

  • modlitwę za seminarium co najmniej raz w tygodniu (szczególnie w czwartek),
  • dobrowolną składkę roczną na wsparcie najbardziej potrzebujących kleryków.

 

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy nigdy nie zapominają o swoich dobrodziejach, którymi są członkowie Towarzystwa Przyjaciół WSD. Przede wszystkim deklarują oni modlitwę w intencji Towarzystwa Przyjaciół WSD oraz odwiedzają parafię, w których działają te osoby.

 

Opiekunem Towarzystwa Przyjaciół WSD w Świdnicy w naszej parafii jest ks. prałat Jan Gargasewicz - proboszcz parafii

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: