MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chór Millenium

Chór MILLENIUM powstał z inicjatywy proboszcza parafii, ks. Prałata Andrzeja Raszpli. Chór zorganizowała i do dziś prowadzi Małgorzata Wiłkomirska.

Pierwsza próba odbyła się 23 listopada 1999 roku, a zaledwie po miesiącu pracy Chór wystąpił na Pasterce. Nazwę Chóru - MILLENIUM - zaproponował ks. Proboszcz Raszpla dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Repertuar Chóru liczy obecnie ok. 150 utworów o charakterze religijnym od Bacha i Haendla, poprzez Haydna, Mozarta, Beethovena do Verdiego. Chór ma również w repertuarze utwory kompozytorów polskich. Posiada jeden utwór napisany specjalnie dla Chóru z okazji 25 rocznicy powstania parafii na Podzamczu pt. Hymnus napisanego przez pana Józefa Wiłkomirskiego. Podstawową funkcją Chóru jest uczestnictwo i oprawa nabożeństw. Dlatego też znaczącą pozycję w repertuarze zajmują utwory związane z okresami roku liturgicznego, np. pieśni wielkopostne, wielkanocne, kolędy i pastorałki, pieśni maryjne i echarystyczne czy do miłosierdzia bożego. Chór występuje też poza własną parafią, śpiewając w czasie uroczystości religijnych i świeckich. Co roku, w dniu św. Cecylii - patronki muzyki w tym i muzyki kościelnej, Chór bierze udział w spotkaniach chórów Diecezji Legnickiej. Występy Chóru spotykają się z życzliwym przyjęciem i zyskują pochlebne opinie. Obecnie w chórze śpiewa łącznie 42 osoby w tym tylko 7 panów. Członkowie chóru podzieleni sa na cztery grupy głosowe ; panie soprany i alty oraz panowie tenory i basy. Chór prowadzi kronikę która obejmuje cały okres jego istnienia .

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: