MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKI CZWARTEK – to dzień upamiętniający ustanowienie przez Pana Jezusa sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Po uroczystej Mszy św. WIECZERZY PAŃSKIEJ, która odbędzie się o godz. 18.00, nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracyjnego tzw. „Ciemnicy” – adoracja będzie do godz. 22.00.

Pamiętajmy w Wielki Czwartek w naszych modlitwach o Wszystkich Kapłanach, których Bóg postawił na drogach naszego życia.

- godz. 1800 - LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU

 Adoracja w "Ciemnicy" - do godz. 22.00

 

WIELKI PIĄTEK – to dzień upamiętniający: drogę krzyżową, mękę i śmierć Jezusa oraz złożenie do grobu. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św. W centrum liturgii Wielkiego Piątku stoi krzyż, który będziemy adorowali.

Liturgia Wielkiego Piątku zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Adoracja przy Bożym Grobie trwać będzie do godziny 24 00 .

- godz. 800 - JUTRZNIA

- godz. 900 i 1730 - DROGA KRZYŻOWA

- godz. 1800 - LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

- do godziny 2400 - Adoracja przy Bożym Grobie

 Okazja do spowiedzi od godz. 18 do północy

 

WIELKA SOBOTA – przez cały dzień adorujemy Pana Jezusa w grobie. Liturgia WIELKIEJ SOBOTY rozpocznie się o godz. 18.00 i składać się będzie: z liturgii światła, Słowa Bożego, poświęcenia wody chrzcielnej oraz uroczystej Mszy św. WIGILII PASCHALNEJ.

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie od godz. 10.00 do 15.00, co pół godziny. W czasie poświęcenia pokarmów będziemy zbierać tacę, którą przeznaczymy na budowę kuchni dla potrzebujących. Będziemy w niej przygotowywać i wydawać posiłki dla najbardziej potrzebujących parafian.

- godz. 800 - JUTRZNIA

- godz. 1800 - LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

- od godz. 1000 do 1500 (co 30 minut) - Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

- godz. 600– Msza św. REZUREKCYJNA z procesją

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: