MENU

 


 

Licznik odwiedzin

766978
WszystkieWszystkie766978

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje

17 grudnia 2017 r.

W Niedzielę, 17grudnia2017r., w naszym kościele podczas Mszy Świętej odbywały się święcenia na posługę lektora i ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza działającej w naszej parafii.

W ten dzień 4 lektorów otrzymało tytuł ceremoniarza, którego zadaniem jest koordynacja przebiegu Liturgii i od tego dnia chodzić będą w albie przepasanej czerwonym cingulum oraz z czerwonym sznurem od krzyża. Tego dnia również 3 ministrantów zostało wyświęconych na lektorów. Od teraz będą oni ministantami słowa, chodzić będą w albie przepasanej białym cingulum z białym sznurem od krzyża. Przed święceniami, już od września ministranci i lektorzy byli przygotowywani przez opiekuna LSO ks. Marcina Mazura do wybranych posług. Na spotkaniach ćwiczyli czytanie Słowa Bożego oraz studiowali krok po kroku części Mszy Świętej, lekcjonarz i ewangeliarz, uczyli się jak posługiwać kadzidłem oraz jak koordynować Liturgią podczas Mszy i uroczystości. Podczas niedzielnej Eucharystii ksiądz proboszcz Jan Gargasewicz wyświęcił ich na wybrane posługi, poświęcił ich stroje liturgiczne i krzyże, a symbolicznem gestem wyświęcania założył każdemu z nich krzyż na szyję.

Na posługę lektora został wyświęcony Jakub Stawiarz, Jakub Fedorczak oraz Jakub Słojewski.

Na posługę ceremoniarza wyświęcony został Daniel Konsewicz, Paweł Adamus, Michał Banaszak oraz Bartosz Dzimira. Prosimy zatem o modlitwę za nowo wyświęconych aby trwali w posłudze Chrystusowi  oraz całym swoim życiem, swoim rówieśnikom, dawali wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii, jak powiedział papież Jan Paweł II.

Króluj nam Chryste,

zawsze i wszędzie!

(BD)

Zdjęcia w galerii.

WSPÓLNOTY