MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papież Franciszek 31 marca 2020 r. mianował nowym ordynariuszem naszej świdnickiej diecezji Biskupa Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, w miejsce przechodzącego na emeryturę Biskupa Ignacego Deca, dotychczasowego Biskupa Świdnickiego.

Biskup Marek dokona kanonicznego objęcia naszej diecezji w uroczystość św. Wojciecha, tj. 23 kwietnia 2020 r.

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: