MENU

 

 


 

Licznik odwiedzin

1713564
WszystkieWszystkie1713564

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje

 

 

 

EREM

 

ZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI I CHŁOPCÓW NA SPOTKANIA  NASZEJ EREMOWEJ WSPÓLNOTY. SPOTYKAMY SIĘ  W KAŻDĄ ŚRODĘ O  GODZINIE  1630.

Kim jesteśmy? 

  • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
  • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią.
  • Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
  • Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
  • Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
  • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
  • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu DUCHOWOŚĆ I ZASADY ERM-u

 

CELE FORMACJI W ERM-ie

- uformować młodego człowieka na przyjaciela Jezusa

-pomóc mu być człowiekiem, żyjącym Eucharystią,

-ukształtować w nim postawę apostolską,

 

4 ZASADY ERMu:

1. Żyj Mszą świętą !

2. Czytaj Ewangelię !

3. Kochaj bliźnich !

4. Bądź trzynastym apostołem !


OBOWIĄZKI CZŁONKA ERM-u:

1.Modli się gorliwie rano i wieczorem.

2.Często bierze pełny udział we Mszy św. i adoruje Pana Jezusa.

3.Słucha uważnie rodziców i wychowawców.

4.Pilnie wypełnia swoje obowiązki.

5.Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach.

6.Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym.

7.Zawsze mówi prawdę .

8.Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wspiera w modlitwie Ojca Św.

9.Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie.

10.Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków.

 

Podstawą duchowości ERM jest Pismo św. a szczególnie  3 teksty:

- Łk 22,19-20, i J 13, 1-35 (Ostatnia Wieczerza)

- Łk 24, 13-35 (spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus)

- J 19, 28-37 (przebicie Serca Jezusowego na krzyżu)

 

Trochę historii...

  • I.KORZENIE – KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA

Na międzynarodowym kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez O. Bessier”sa TJ w 1916 r. jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów. Pierwsze oddziały powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozszerzyła się  w innych krajach. W 1921 r. Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty. Następny papież Pius XI zaraz po swojej koronacji w 1922 r. udzielił błogosławieństwa ,, rycerzom eucharystycznym”, których liczba dochodziła już wtedy do 900 tysięcy.Na terenie Polski krucjata została założona przez Bł. Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Zetknąwszy się z Krucjatą we Francji, zapragnęła objąć jej działaniem dzieci w Polsce. Po porozumieniu się z O. Bessier”sem TJ i otrzymaniu aprobaty na to dzieło, Matka Ledóchowska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925 roku. Dzięki poparciu władz kościelnych Sekretariat Krucjaty w Pniewach wydaje od października tegoż roku pismo ,,Hostia” i ,,Orędowniczek Eucharystyczny”, a na terenie Polski powstają coraz liczniej koła Krucjaty. W 1927 r. generalnym dyrektorem krucjaty na całą Polskę zostaje mianowany O. Józef Bok TJ i Księża Jezuici obejmują wydawnictwo czasopisma ,,Hostia”. Ciągły rozwój krucjaty powoduje , że w 1939 r. osiąga liczbę około 200 tysięcy członków. Druga wojna światowa przerwała  w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945-49 w niektórych rejonach Polski  powstawały jeszcze koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1 lipca 1947 r.  Wzięło w nim udział 37 kapłanów. Dalsze wydarzenia w Polsce uniemożliwiły prowadzenie Krucjaty jako oficjalnej organizacji dla dzieci.

II. POWSTANIE EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODYCH ( ERM)

We Francji od 1960 r. Krucjata eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch.  Za radą Jana XXIII przybiera on nazwę : Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 r. uniezależnia się  od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtują się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształca się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy. Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj.  Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.

  • III.EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH W POLSCE 

W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce w wielu diecezjach powstały wspólnoty ERM. Praca w tych wspólnotach rozpoczęła się w roku szkolnym 1985/86 i trwa do dzisiaj. Ruch istnieje w 28 diecezjach, a głównie w diecezji gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, legnickiej, lubelskiej, poznańskiej, włocławskiej, wrocławskiej, zielonogórsko- gorzowskiej i skupia ok. 13 000 dzieci i młodzieży. Towarzyszy im liczna grupa animatorów. Do ERM przyjmowane są dzieci po I Komunii św., a wyjątkowo w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u  jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy św.   ERM jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym w parafiach dzieci i młodzież, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego ,, aggiornamento” w dziedzinie wychowania eucharystycznego.

 

 

WSPÓLNOTY