MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej parafii organizowana była zbiórka dla dzieci pochodzących z Chersonia obecnie są w Umaniu pod opieką Ukraińców. Ich rodzice nie żyją lub los ich jest nie znany albo walczą. W sumie 40 dzieci i 15 niemowlaków od 6 miesiąca do roku.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tak krótkim czasie poprzynosili na salkę parafialną tyle rzeczy - za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

Pierwszy transport dotarł już do potrzebujących, natomiast drugi wyjedzie w najbliższym tygodniu.

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: