MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. wsparła finansowo naszą jadłodajnię w ramach projektu "Dofinansowanie posiłków bezdomnym, ubogich oraz osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej". 

 

 

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: