MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnich godzinach 2020 roku o godzinie 18:00 miała miejsce Msza święta na zakończenie Starego Roku. Tę liturgię celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz. Ks. Jan podziękował wiernych za tą żywą wspólnotę jaka tworzą, jako Parafia. Kapłan podziękował również za troskę o parafię, za ofiarowane modlitwy i cierpienia ofiarowane w intencji naszego parafialnego wieczernika. Szczególną wdzięczność wyraził ks. kustosz za wsparcie modlitewne i materialne naszej parafialnej jadłodajni, która od początku swej działalności, czyli od lutego, wydała 40 tysięcy posiłków dla potrzebujących. Na zakończenie prezbiter przedstawił dane dotyczące udzielonych sakramentów w 2020 roku i podziękował za troskę i wspiercie funkcjonowania parafii. Pod koniec Mszy świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano hymn Ciebie Boga wysławiamy...

 

Zdjęcia w galerii.

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: