MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Racz wiekuiste dać odpoczywanie
Duszom umarłych, najłaskawszy Panie!
A światłość wieczna niechaj im przyświeca.
Niech oglądają Twe najświętsze lica.
 
2. Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze,
W Twym miłosierdziu daruj im katusze.
Niech im Twa łaska, miłosierny Boże,
Ujść Twego gniewu w sądu dzień pomoże.
 
3. Słodki Baranku, Zbawicielu, Panie!
Racz im udzielić w niebie pomieszkanie
I w wiekuistej pozwól im światłości
Oglądać Ciebie w wiecznej szczęśliwości.                                                                                                
 
W dniu 30 grudnia Roku Pańskiego 2020 , tradycją naszej parafii poleciliśmy Miłosierdziu Boga naszych Parafian, którzy odeszli do wieczności w bieżącym roku. W intencji zmarłych Ksiądz Proboszcz celebrował największy dar - dar Eucharystii .  Niech ofiara Mszy świętej, nasza osobista modlitwa wyjedna zbawienie, naszym świętej pamięci, Braciom i Siostrom.  Widocznym znakiem pamięci o każdym zmarłym w tym roku była zapalona świeca przed ołtarzem. 

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: