MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 grudnia obchodzimy w Kościele Katolickim wspomnienie św. Barbary - dziewicy i męczennicy. Powszechnie jest czczona jako patronka dziewic i wież, artylerzystów, opiekunka w pożarach i w dobrej śmierci, przede wszystkim zaś jako patronka górników. Obrali ją za swoją patronkę dlatego, że uciekając z więzienia, przecisnęła się przez skalną szczelinę. Barbara jest też patronką marynarzy, architektów, różnych grup budowlanych, kowali, kamieniarzy, dzwonników, kucharzy, a nawet więźniów oraz flisaków. Jeden z przekazów mówi, że była ona córką bogatego kupca Dioskura, żyła w Nikomedii nad Morzem Marmara (dzisiejszy Izmit w płn.-zach. Turcji) i miała ponieść śmierć męczeńską w 306 r. za to, że mimo ostrzeżeń nie chciała się wyrzec wiary w Trójcę Świętą. Dlatego często jest przedstawiana na ilustracjach na tle symbolicznej wieży więziennej o trzech oknach.

Św. Barbara jest również patronką Wałbrzycha, ogarniamy modlitwą całe nasze miasto oraz wszystkich mieszkańców.

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: