MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raz na 5 lat odbywa się wizytacja kanoniczna każdej wspólnoty parafialnej. Wizytuje się stan parafii, jej zaplecze, dobra materialne, oraz płaszczyznę duchową - duszpasterstwo.

Poszczególni pracownicy kurii przed przyjazdem biskupa, w jego imieniu, przybywają do parafii, aby dokonać aktualnej sytuacji parafii. W naszej parafii zakończenie wizytacji miało miejsce 6 czerwca 2020 roku. Gościliśmy w tym dniu ks. bp Adama Bałabucha. Ks. Biskup najpierw odprawił Eucharystię o godz. 9.00 i skierował Słowo Boże do obecnych przedstawicieli grup parafialnych, następnie o godz. 18.00 ks. bp modlił się ze zgromadzonymi parafianami.

W tym dniu ks. Proboszcz na Mszy św. o godz. 9.00  odczytał sprawozdanie z ostatnich pięciu lat funkcjonowania parafii, przedstawił także księdzu  biskupowi to co się przez te lata udało, dzięki pomocy Parafian, zrealizować. Na zakończenie sprawozdania ks. Proboszcz poprosił ks. biskupa o odprawienie Mszy św. w intencji wspólnoty parafialnej.

 

Zdjęcia w galerii.

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: