MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posypmy głowy popiołem.
Uderzmy przed Panem czołem.
Zapustne śmiechy na stronę.
Cierniową wijmy koronę.

Posypmy głowy popiołem.
Grzmi niebo głosem surowym:
"Pokutę czyńcie za grzechy.
Na stronę teraz uciechy".

Posypmy głowy popiołem.
Otoczmy Pana pospołem,
Bo Pański sąd sprawiedliwy,
A dla grzesznika straszliwy.

Posypmy głowy popiołem.
Już Zbawca cierpieć gotowy,
Ponosić męki, katusze,
By nasze odkupić dusze.

Posypmy głowy popiołem.
O śmierci myślmy pospołem,
Nim głosu Twego wezwanie
Na sąd Twój stawi nas, Panie.

Posypmy głowy popiołem.
Z Chrystusem nieśmy krzyż społem,
Abyśmy z Nim zmartwychwstali
I hymn Mu chwały śpiewali.

Tradycyjnie liturgią Środy Popielcowej -  26 lutego 2020 r. rozpoczęliśmy przeżywanie czasu Wielkiego Postu. Środa popielcowa przypomina nam, że wchodzimy w szczególny czas w Kościele, czas poświęcony pokucie, nawróceniu, uczynkom miłosierdzia. W czasie Wielkiego Postu postarajmy się uczestniczyć w nabożeństwach pasyjnych - Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale. Każdy z nas, przynajmniej raz, powinien uczestniczyć w tych nabożeństwach, w których rozważamy bolesną mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: